Styret i Vognvegen 65 AS har valgt å trekke prosjektet Konfekten fra markedet.

Bakgrunnen for avgjørelsen er den negative utviklingen og usikkerheten i boligmarkedet.
Prosjektet ble lansert på et uheldig tidspunkt. Etter nesten et år i markedet uten tilfredsstillende salg er det ikke økonomisk forsvarlig å gå videre med prosjektet. I tiden siden salgsstart er også rammevilkårene fra bankene betydelig strammet inn. Utbygger ser nå nærmere på andre løsninger for utnyttelse av tomta.

Alle interessenter i prosjektet er informerte om avgjørelsen.
Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss